История

 

Българската Асоциация по Киберсигурност (БАК) е организация с нестопанска цел основана през 2018 г. като учредителите на огранизацията са  обединени около една обща основна цел – сигурност и защита на потребителите в Интернет пространството.

Днес асоциацията с високи темпове разширява дейностите си, както в страната, така и в международен план. Нашите членове разработват и предлагат технологични решения свързани с киберсигурност, информациионни технологии, големи данни, роботиката и изкуствен интелект. Основен приоритет на организацията е успешното и ефективно партньорство с всички заинтересовани страни – бизнес, академични институции, публични органи и потребители на киберсигурност.

МИСИЯ

,,Нашата мисия е да бъдем катализатор на устойчивата и сигурна цигрова трансформация в българското общество.“

СИГУРНОСТ🛡

ПОВИШАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КЪМ ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА МРЕЖИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 

ОБУЧЕНИЕ🎓

ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТЪПНОСТ И ШИРОКО ПОЗНАНИЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА И КИБЕР ПРОБЛЕМИТЕ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕВЕНЦИЯ🏷

РАЗРАБОТКА НА ПОЛИТИКИ, МЕХАНИЗМИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ДИНАМИЧНА СРЕДА