История

      Българската Асоциация по Киберсигурност (БАК) е организация с нестопанска цел основана през 2018 г. като учредителите на организацията са обединени около една обща основна цел – сигурност и защита на потребителите в Интернет пространството.

    Днес асоциацията с високи темпове разширява дейностите си, както в страната, така и в международен план. Нашите членове разработват и предлагат технологични решения свързани с киберсигурност, информационни технологии, големи данни, роботиката и изкуствен интелект. Основен приоритет на организацията е успешното и ефективно партньорство с всички заинтересовани страни – бизнес, академични институции, публични органи и потребители на киберсигурност.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

"НАШАТА МИСИЯ Е ДА БЪДЕМ КАТАЛИЗАТОР НА УСТОЙЧИВАТА И СИГУРНА ЦИФРОФА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО"

зА ТАЗИ ЦЕЛ НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

ОБУЧЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТЪПНОСТ И ШИРОКО ПОЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА И КИБЕР ПРОБЛЕМИТЕ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНОСТ

ПОВИШАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КЪМ ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА МРЕЖИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ПРЕВЕНЦИЯ

РАЗРАБОТКА НА ПОЛИТИКИ, МЕХАНИЗМИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ДИНАМИЧНА СРЕДА

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

* indicates required

ПОСЕТЕТЕ НИ И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ