За нас

История

Българската Асоциация по Киберсигурност (БАК) е организация с нестопанска цел основана през 2018 г. като учредителите на организацията са обединени около една обща основна цел – сигурност и защита на потребителите в Интернет пространството.

Днес асоциацията с високи темпове разширява дейностите си, както в страната, така и в международен план. Нашите членове разработват и предлагат технологични решения свързани с киберсигурност, информационни технологии, големи данни, роботиката и изкуствен интелект. Основен приоритет на организацията е успешното и ефективно партньорство с всички заинтересовани страни – бизнес, академични институции, публични органи и потребители на киберсигурност.

Управителен съвет

Миглен Евлогиев

Председател на УС

Атанас Темелков

Член на УС

Любомир Тулев

Член на УС

Кирил Григоров

Член на УС

Николай Стоянов

Член на УС