Пръсъединете се към БАК

Желаете да се присъедините към БАК?

Използвайте контактната форма по-долу. Наши представители ще се свържат с вас.

В Българската асоциация по киберсигурност вярваме, че устойчивата дигитализация на българското общество и бизнес е постоянен процес, в който участват всички заинтересовани страни – производители и доставчици на продукти и услуги, държавните институции, академичните организации, както и потребителите на киберсигурност.

Нашата мисия е да бъдем референтно място по въпросите на киберсигурността.

Ние можем да Ви бъдем полезни с:

  • Мрежа от контакти в България и Европа
  • Партньори и проекти, финансирани по Хоризонт Европа и Цифрова Европа
  • Достъп до финансиране на европейско и национално ниво
  • Директна връзка с изследователските центрове, занимаващи се с въпросите на киберсигурността
  • Участие в събития на БАКС или нейните партньори
  • Преференциални условия за лейбълът „Киберсигурност, произведена в Европа“
  • Бъдете лидери в сферата и участвайте в процесите за вземане на решение
  • Бъдете информирани чрез нашият специализиран бюлетин за киберсиугрност и устойчива дигитализация
  • Достъп до таланти и кариерни възможности
  • Достъп до семинари, обучения и сертификация на преференциални цени
Брой служители: 0
Ще използваме информацията, за да Ви предоставим по-добре прецизирани услуги.