Ново ръководство за МСП, основано на стандарт ISO/ICE 27002: Основен контрол за МСП за защита на неприкосновеността на личния живот и данните на потребителя и гарантиране на съответствието с GDPR

Кибератаките продължават да се покачват с все повече нарушения на данните и осакатяване на провалите в киберсигурността. И все пак мерките за