Любомир Тулев член на УС на БАК: Индустрията за киберсигурност ще се разраства и през следващите години

През последната година имаше атаки срещу публични и частни институции в България. Повечето от тях са DDoS атаки (отказ от услуга). Виждате

Ново ръководство за МСП, основано на стандарт ISO/ICE 27002: Основен контрол за МСП за защита на неприкосновеността на личния живот и данните на потребителя и гарантиране на съответствието с GDPR

Кибератаките продължават да се покачват с все повече нарушения на данните и осакатяване на провалите в киберсигурността. И все пак мерките за