Разкриване на двойствеността на генеративния ИИ: как да се защитите

Изкуственият интелект (ИИ) е терминът, който се използва от всички. Като мощен инструмент, който може да опрости ежедневието ни, той се превърна в технологична революция, която засяга всички нас.

Генериращият изкуствен интелект има множество приложения в различни области, като например превод в реално време или автоматизиране на повтарящи се задачи, и е изключително полезен за подобряване на времето за откриване и реакция в решенията за сигурност, както и за генериране на съдържание. Той обаче има и недостатъци и може да представлява риск. Използването на ИИ не винаги е добронамерено и може да доведе до разкриване на поверителни или чувствителни данни, което може да окаже въздействие както върху отделни лица, така и върху организациите, тъй като няма контрол върху начина, по който се обработва тази информация. В резултат на това в някои сектори, като например образованието, все по-често се ограничава използването или блокира достъпът до инструменти на ИИ в инфраструктурите, за да се предотврати неподходящо или нежелано използване. Освен това не бива да забравяме и нарастването на кибератаките, задвижвани от ИИ, тъй като тези заплахи стават все по-сложни и сложни за откриване.

Накратко, неправилната употреба на изкуствен интелект е все по-голяма грижа за експертите по киберсигурност и не е изненадващо, че компаниите започват да се притесняват от тази ситуация. Много от тях обаче все още не са подготвени да се справят с тази заплаха. Всъщност проучване на McKinsey вече предупреждава, че макар 53% от организациите да признават, че киберсигурността е общ риск, свързан с изкуствения интелект, само 38% работят за неговото намаляване.

Компаниите и експертите по киберсигурност трябва да се адаптират към тази тенденция и да бъдат готови да включат ИИ в ежедневната си работа, но по сигурен и контролиран начин.

Как можем да се предпазим от злоупотреба с ИИ?

Докато ИИ все по-често се използва за извършване на атаки със зловреден софтуер и причиняване на нарушения на сигурността на данните, успоредно с това се създават и нови решения, а съществуващите инструменти се укрепват, като се включват нови възможности, базирани на ИИ, в моделите им за защита, за да се адаптират към този нов контекст и да подобрят стратегията за корпоративна сигурност.

Изключително важно е експертите по киберсигурност да са наясно с актуалния пейзаж на заплахите, за да могат екипите да приемат подходящи решения. Въпреки че не се налагат драстични промени за реорганизиране на стратегията за сигурност на компанията, това е важен въпрос и изисква периодичен преглед на инсталираните решения за сигурност, за да се оцени ефективността на защитата. Това гарантира, че се прилага подходящото ниво на сигурност и че системите са защитени от нарастването на сложните и уклончиви кибератаки.

За да се гарантира, че мрежите и системите са добре защитени и свободни от външни заплахи, които биха могли да компрометират сигурността на чувствителната информация, е от съществено значение да разполагате с инструменти, които включват технологии, базирани на изкуствен интелект и ML, които революционизират възможностите за откриване и класифициране на потенциално вредни процеси и приложения. Ето защо решенията, които включват тези технологии и включват в моделите си подходи за нулево доверие, са големи съюзници в постигането на тази цел. В WatchGuard работим в тази посока от години и използваме тези иновативни технологии в наша полза, за да подобрим модела си на защита и да подсилим сигурността на нашите клиенти. ИИ играе фундаментална роля в подобряването на нашите възможности за откриване и ни помага да се борим с киберпрестъпността, но нашите партньори и клиенти са тези, които решават как да го използват в своите среди, като по този начин насърчават отговорното и контролирано използване на тази технология. Например функционалността за контрол на достъпа до уеб, вградена в нашите решения за защита на крайни точки, както и WebBlocker и контрол на приложенията във Firebox, помагат на компаниите да контролират и ограничават използването и достъпа до потенциално вредни употреби на ИИ и други потенциално опасни агенти, като същевременно осигуряват сигурно взаимодействие, както вътре, така и извън корпоративната мрежа, с тези инструменти.https://www.watchguard.com/wgrd-products/firewall-appliances

Въпреки че генеративният ИИ предоставя много предимства на компаниите по отношение на оптимизиране на разходите и времето, неправилното използване на този инструмент може да доведе до сериозни проблеми. Организациите трябва да прилагат защитни мерки, за да ограничат ефективно вредното използване на този тип технологии.

Източник: watchguard.com