Председателят на Българска асоциация по киберсигурност (БАК) стана част от Борда на Директорите на ECSO

Изпълнителният заместник–председател на Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и председател на Управителния съвет на Българска асоциация по киберсигурност (БАК) – Светлин Илиев

Българин оглави работната група за подкрепа на малки и средни предприятия към Европейската организация за киберсигурност (ECSO)

  Светлин Илиев, председател на Българската Асоциация по Киберсигурност, бе избран за председател на комисията за „Подкрепа на МСП – потребители на