Светлин Илиев: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ е моста между бизнеса и общността по киберсигурност

В днешната пресконференция организирана от Българска асоциация по киберсигурност, обяви съвместно със Съюза за стопанска инициатива, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, и Община Пловдив началото на стратегическия проект: Европейски Цифров иновационен хъб „Тракия“.

Светлин Илиев, председател на Цифров иновационен хъб „Тракия“ и на Българска асоциация по киберсигурност, обясни, че ще предоставят четири услуги чрез своите изградени инфраструктури. Първите ще бъдат технически, насочени към конкретното повишаване на сигурността на Кибер фирмите в региона, както и на представителите на местната власт. „С тези технически услуги също така ще подпомогнем стартиращите и иновативните предприятия, които искат да тестват и да приложат в сигурна- Киберустойчива среда – своите технологии. Вярвам, че това ще доведе до добавена стойност не само за компаниите, но и за държавата“, посочи Илиев.

На следващо място той информира, че ще предоставят услуги за образование и обучение. „Силно вярваме, че първата стъпка за повишаване на общото ниво на киберсигурност е обучението, така че ще обучим всички желаещи фирми и представители на местната власт, било то на регионално или на национално ниво“, допълни Илиев. По думите му, ЕЦИХ Тракия работи с едни от най-добрите експерти в България, също така са подпомогнати и от Европейската организация по Киберсигурност.

Следващата услуга, която ще предоставя проектът, е достъп до финансиране – на всички стартиращи и иновативни компании, които искат да разработят, да предложат за финансиране свои собствени решения, ще бъде помогнато да намерят международно, национално или европейско финансиране.

„Не на последно място, искаме да създадем формална и официална екосистема в България за Киберсигурност – това не са само предприятията и експертите по Киберсигурност, а това е и получателят ѝ“, сподели Илиев.

По думите му ще бъдат обучени 2760 човека, но това е минимумът, към който се стремят. „Предвидили сме да обхванем поне 100 компании, но се надявам да умножим тази цифра“, заяви той.

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ е проект между Съюза за стопанска инициатива, Българската асоциация по киберсигурност, Община Пловдив, Българската академия на науките, Цифров иновационен хъб „Тракия“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.