Българска асоциация по Киберсигурност със съвместна работа с над 17 общини с цел повишаване на взаимодействието в сферата на киберсигурността

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и: – Научни звена, академични институции и изследователи; – Органи на държавното управление; Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации […]

Българска асоциация по Киберсигурност със съвместна работа с над 17 общини с цел повишаване на взаимодействието в сферата на киберсигурността Read More »