За първи път в гр. Гоце Делчев: Дискусия по киберсигурност

Дори снежното време не попречи на желаещите от гр. Гоце Делчев и съседните населени места да присъстват  на първия по рода си форум дискусия на тема киберсигурност. Пред представители на Общините от региона, местна администрация, МОН и бизнес организации Мирослав Стефанов, председател на българската асоциация по Киберсигурност и Ростислав Петров, председател на Българската асоциация на етичните сертифицирани хакери представиха решения за киберсигурност и киберобучения.

В уютна обстановка и продължила повече от два часа приятелска дискусия, гост-лекторите говориха за новият Център по киберсигурност (Security Operation Center) с израелско ноу хау, който постоянно мониторира трафика и предотвратява хакерски атаки. Мирослав Стефанов демонстрира какви услуги предлага центъра, уязвимостите които хакерите използват за да проникват в мрежата ви, как да се пазите от фишинг атаки, възможностите за филтриране на интернет трафика (например блокиране на определени социални мрежи, интернет портали).

“Живеем във високотехнологично време и дигиталните устройства са неизменна част от ежедневието ни. Боравейки с тях, трябва да сме запознати  с какви неприятности можем да се сблъскаме и съответно да имаме  елементарна култура, за да минимизираме риска. Това е и една от причините Cyber 360 Academy да провежда обучения в областта на IT и киберсигурността, и да предлагат актуална методика за оценка на рисковете. Защитата от киберпрестъпления далеч не засяга само ежедневната работа с интернет и работната култура” – сподели Ростислав Петров, който е и управител на Cyber 360 Academy. Той подробно разясни обученията, които са задължителни за повишаване на квалификацията на служители и персонал, съгласно НМИМИС чл.9, ал.4, т.1.

Интересът на присъстващите бе провокиран от иновативния и нестандартен застрахователен продукт – „Кибер решения за вашия бизнес“, като бяха зададени множество въпроси и конкретни запитвания, за закупуването му.

Конференцията бе първа по рода си, заради специалния B2B формат, целящ конкретна подкрепа на местната бизнес общност.

 „Осъзнаваме, че трябва да бъдем по-технологични и информирани, в отговор на съвременния начин на живот и модерните заплахи, които стават все по-многобройни, опасни и могат за миг да променят съдбата на много хора във всяко отношение. Освен това смятаме, че непрекъснатата информираност на настоящите и бъдещи клиенти, ще повиши не само тяхното внимание и реакция срещу киберзаплахите, но и ще ги накара да бъдат по-отговорни и да се обучават допълнително така, че да разпознават лесно проблемите в интернет и да не позволяват на киберпрестъпниците да превземат данните им. Затова имаме големи очаквания и инвестираме непрекъснато в развитието на услугите, които предлагаме“ – заключиха изложенията си Стефанов и Петров.

Подобен тип събития действат стимулиращо в областта на информационните технологии.

https://cyber.lev-ins.com/diskusia-kibersigurnost-gotze-delchev/