УНСС и Българската асоциация по киберсигурност обединяват сили в сферата на технологичните знания и умения

Университетът и Асоциацията се ангажират да заздравят сътрудничеството си и да надградят уменията на младите хора в областта на киберсигурността, да подпомогнат и поощрят диалога между бизнеса и студентите

„Динамичното развитие на дигитализацията изисква професионализъм и подготовка. Мисията за овластяване на младите хора неизбежно включва обучението им по въпросите на киберсигурността и решенията на актуалните технологични предизвикателства“. Около това се обединиха проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, и Светлин Илиев, председател на Българската асоциация по киберсигурност, при подписването на меморандума за сътрудничество (БАК).

Университетът и асоциацията ще си сътрудничат активно за подготовката и развитието на кадри в областта на киберсигурността, фокусирайки се върху предоставянето на висококачествено академично образование, което отговаря на актуалните и бъдещи нужди на бизнеса.

„УНСС е един от най-динамично развиващите се университети в България. Действаме с пулса на младите хора и съвременните образователни тенденции. Това ни прави не само предпочитано висше учебно заведение, но и ценен партньор и съмишленик. Обичаме да даваме хоризонт, да изпреварваме събитията“, сподели проф. Димитров. Той допълни, че акцентът върху развитието на високите технологии и киберсигурността е както важна част от живота ни, така и неизбежна политика за академичната общност. Ректорът заяви, че меморандума се отваря още една врата, водеща към перспективи и сигурност.

От своя страна БАК се ангажира да осигури квалифицирани експерти от своите членове, които да дават практически знания и умения от гледна точка на бизнеса. Тези експерти ще се включват в лекции, семинари, работилници и други учебни форми, за да подобрят връзката между академичното обучение и практическите нужди на киберсигурността в бизнеса.

„ Нашият фокус е насочен към младите хора. С грижата за тях проявяваме грижа и отговорност за бъдещето. Неизменна част от него са високите технологии и възможностите ни както да се възползваме от тях в максимална степен, така и да се предпазваме ефективно от негативните прояви в онлайн пространството“, заяви Светлин Илиев.

Председателят на Българската асоциация по киберсигурност не пропусна да благодари на УНСС за ангажираността. „ В нашата сфера на дейност от особено значение е да се мисли в перспектива, да има предварителна подготовка, да са на лице нужните базови знания и умения, да ги поддържаш и надграждаш. Точно тази наша кауза стои в основата на подписаното днес споразумение“, продължи той.

Партньорите ще работят заедно за разработването на стажантски програми и практики за студентите, които да им предоставят възможност да приложат и разширят своите знания и умения в реални бизнес ситуации. Това ще насърчи развитието на студентите и ще им помогне да станат ефективни професионалисти в областта на киберсигурността след завършването на обучението си.