Трябва ли да изключвате компютъра си всяка вечер?

Въпреки че компютрите се нуждаят от периодично рестартиране, не е необходимо да изключвате компютъра си всяка вечер. Редовните изключвания могат да спестят енергия и да поддържат производителността, но ако удобството е от ключово значение, можете да изберете случайни изключвания.

Решението да оставите компютъра си в режим на заспиване срещу изключване зависи от съображения като възрастта на устройството, навиците ви на използване и дали имате инсталиран антивирусен софтуер и активирани автоматични актуализации.

В неотдавнашно проучване, проведено сред 1000 американци, открихме, че 37% изключват работните си компютри всяка вечер. И така, да “приспите” или да изключите компютъра си – какво трябва да изберете? Прочетете нататък, за да разберете, а след това преминете към блок-схемата за повече информация.

Изключване срещу заспиване: Каква е разликата?

Когато изключвате компютъра си, той преминава през пълна последователност на изключване на захранването, като на практика спира всички активни процеси. (Уверете се, че сте запазили текущите си задачи!) Когато рестартирате компютъра, той започва пълен процес на зареждане на операционната система и презарежда всички необходими компоненти.

От друга страна, режимът на заспиване е състояние с ниска консумация на енергия, при което компютърът преустановява всички текущи дейности. Спящите компютри поддържат минимално ниво на мощност, за да запазят текущото състояние на отворените приложения и данни. Когато събудите компютъра от режим на заспиване, той бързо възобновява операциите си от мястото, където е спрял, като предлага по-бърз преход в сравнение с пълното рестартиране.

Изключването на компютъра е оптимално за продължителни периоди на неактивност или ситуации на постоянно изключване на захранването – например при дългосрочно съхранение или прекратяване на използването – за да се запази енергията и да се осигури ново начало при необходимост. Режимът на заспиване е по-подходящ за кратки прекъсвания,  като позволява бързо завръщане към компютъра ви, без да е необходимо да рестартирате всичко.

Причини за изключване на компютрите

50% people shut down their computer at least once per week
50% от хората изключват компютъра си поне веднъж седмично.

Най-вече да поговорим за това защо си струва да изключите компютъра си. Ще разгледаме някои причини, поради които изключването на вашето устройство може да бъде ценна практика – от пестене на енергия до повишаване на производителността.

 • Намирате се на публично място или в незащитена мрежа и се притеснявате от неоторизиран достъп и потенциални нарушения на сигурността.
 • Искате леко да спестите от сметката си за електричество или захранване.
 • Не искате да бъдете обезпокоявани от известия, шум от вентилатор или синя светлина.
 • Искате да забавите износването на компонентите, като например охлаждащия вентилатор и твърдия диск.
 • Възприемате стойност в цикъла на зареждане на батерията си. Когато изключвате компютъра си, особено ако е включен към електрическата мрежа, това спомага за намаляване на честотата на циклите на зареждане, тъй като батерията не се използва и зарежда непрекъснато.
 • Имате нов компютър и искате да откриете евентуален дефектен хардуер, докато той е в гаранция.
 • Пълното рестартиране тества хардуерните компоненти, което улеснява откриването и отстраняването на проблеми, обхванати от гаранцията, преди тя да изтече.

Причини да оставите компютъра си включен

Някои смятат, че оставянето на компютъра включен през цялото време помага за по-дългата му експлоатация. Нека разгледаме кога е идеално да оставите компютъра си в режим на заспиване.

23% of people never shut down their computer

23% от хората никога не изключват компютъра си

 • Вие сте фирма, която работи с уеб сървър.
 • Искате да получите достъп до компютъра си от разстояние.
 • Искате да стартирате фонови актуализации, сканиране за вируси, архивиране или други дейности, докато не използвате компютъра си.
 • Никога не искате да чакате компютърът да се стартира.
 • Имате стар компютър и искате да удължите срока му на експлоатация.
 • Използвате стара операционна система.

Алтернативи на изключването на компютрите

Пълното изключване на компютъра означава, че всичко е изключено и вътрешните компоненти вече не работят. Когато се отдалечавате от компютъра за кратко време, пълното изключване може да бъде прекомерно. Ето какво можете да направите вместо това:

Режим на хибернация: Изберете режим на хибернация, за да запазите текущото състояние и да изключите захранването – намалявате консумацията на енергия, без да се изключвате напълно.
Планирани планове за захранване: Настройте планирани планове за захранване, за да регулирате автоматично състоянието на захранване на компютъра въз основа на моделите на използване.
Отдалечен достъп: Използвайте инструменти за отдалечен достъп, за да управлявате или събуждате компютъра, без да го изключвате физически.

Защо е важно дали изключвам компютъра си?

Въпреки че за компютрите е полезно от време на време да се рестартират, не е необходимо да изключвате компютъра си всяка вечер. Правилното решение се определя от начина на използване на компютъра и от опасенията за дълготрайността му.

Bathtub curve showing computer lifecycle

Крива, показваща жизнения цикъл на компютъра

Кривата на ваната за продължителността на живота на компютъра визуализира три фази. В началната фаза има по-голяма вероятност от проблеми, като например производствени дефекти или ранни системни повреди. След като премине първоначалната фаза, кривата се изравнява, представлявайки период на стабилност, в който компютърът работи без съществени проблеми. С напредването на времето кривата отново започва да се покачва, символизирайки повишена вероятност от проблеми с остаряването на компютъра.

Редовното приспиване на компютъра, вместо да го изключвате, може да допринесе за по-продължителен период на стабилност. Периодичното изключване може да бъде от полза за изчистване на временните файлове, обновяване на системата и разрешаване на необходимите актуализации.

По същество изборът между заспиване и изключване може да повлияе на начина, по който компютърът ви преживява различните фази на кривата на ваната през целия си живот.

Някои ключови съображения за рутинното изключване на компютъра?

При създаването на рутинна процедура за изключване на компютъра няколко ключови съображения осигуряват оптимална производителност и дълготрайност.

Възраст на компютъра: Най-голяма вероятност за повреда на компонентите има, когато устройството е ново и отново в края на жизнения му цикъл, в съответствие с кривата на ваната. Теоретично това означава, че е най-добре новите компютри да се изключват редовно, а по-старите да се държат включени.
Използване: Ако имате нужда от отдалечен достъп до компютъра си или го използвате като сървър, дръжте устройството включено, за да избегнете прекъсване. Ако обаче на компютъра се съхранява чувствителна информация, обмислете дали да не го изключите, за да се изключите от интернет и евентуални кибератаки.
Загриженост за износването: Продължителността на живота на охлаждащия вентилатор и твърдия диск ще бъде намалена, макар и минимално, ако компютърът бъде оставен включен. Ако дълготрайността на компютъра ви е основна грижа, изключвайте го веднъж на ден.
Честота на автоматизираните задачи: Автоматизираните задачи, като сканиране, актуализации и архивиране, не могат да се изпълняват, когато компютърът е изключен. Ако планирате автоматизирани задачи, помислете дали да не оставите компютъра включен.

Често задавани въпроси и съвети за грижа за компютъра

Увеличете общата продължителност на живота на компютъра си, като вземете предпазни мерки, като например избягване на физически повреди, рестартиране на устройството от време на време, поддържане на хладно и чисто място, често актуализиране и инвестиране в предпазител от пренапрежение.Tips for proper computer care

Съвети за правилна грижа за компютъра

Добре ли е да оставяте компютъра си включен 24/7?
Не се препоръчва да оставяте компютъра си включен 24/7. То може да допринесе за ненужно износване на компонентите, по-висока консумация на енергия и потенциално прегряване. Изключването му, когато не се използва, е по-ефективна и защитна практика.

Лошо ли е да изключвате компютъра си всяка вечер?
Често използваният компютър, който трябва да се изключва редовно, трябва да се изключва най-много веднъж на ден. Когато компютрите се зареждат след изключване, се наблюдава рязко увеличаване на мощността. Честото правене на това през деня може да намали продължителността на живота на компютъра. Най-доброто време за пълно изключване е, когато компютърът няма да се използва за продължителен период от време.

Поврежда ли оставянето на компютъра включен?
Оставянето на компютъра включен не нанася големи щети на съвременните компютри. Въпреки това, когато компютърът е включен, вентилаторът работи, за да охлажда компонентите на машината. Когато той работи постоянно, това ще съкрати леко продължителността на живота му. Освен това външни инциденти като изпускане на устройството или неочаквани пренапрежения в захранването, докато компютърът е включен, могат да причинят значителни повреди на хардуера или предотвратима загуба на данни.

Съвети как да удължите живота на компютъра си

Трябва ли да изключвате компютъра си? Реалността е, че оптималният подход е различен за всеки потребител на компютър – като фактори като модели на използване, възраст на хардуера и лични предпочитания играят решаваща роля.

Въпреки че изключването на компютъра не може да го предпази от всички потенциални проблеми, то остава ценна практика за пестене на енергия и оптимизиране на системата. Не забравяйте, че всеки компютър е уникален и намирането на правилния баланс между изключването и времето за работа е от ключово значение.

За непрекъсната защита през деня и нощта инвестирането в надежден антивирусен софтуер е проактивна стъпка за защита на компютъра ви.

Методология: Това проучване е проведено за Panda Security с помощта на проучвания на потребителите на Google. Извадката се състоеше от не по-малко от 1000 попълнени отговора за всеки въпрос. Приложено е претегляне след стратификация, за да се осигури точно и надеждно представяне на цялата популация. Това проучване беше проведено през май 2020 г.Tips on how to extend your computer's lifespan

Източник: antivirus.bg