Тема на месеца: Киберсигурността във вертикалните сектори

Прочетете как киберсигурността може да бъде подобрена във вертикалните сектори на приложения, които спомагат за гарантиране на Кибер устойчивостта на нашата икономика, инфраструктура и услуги.

Целият календар може да прочетете от ТУК