Сътрудничество, възстановяване и солидарност: ECSO очертава своите приоритети за киберсигурност за 2021 г.

\"\"Събитието „Digital Sustainable Bulgaria“ беше ценна възможност за ECSO да сподели своята визия за европейската екосистема за киберсигурност и да представи своите решения за устойчива и стратегически автономна дигитална Европа, като се фокусира по-специално върху българската реалност.

„Един от проблемите, подчертани от пандемията COVID-19, е крехкостта на нашата екосистема, по-специално на МСП, спрямо кибератаки. Освен това предстоящият европейски фонд за възстановяване ще ускори цифровия преход, а МСП са като нашето най-младо поколение: те използват различни цифрови инструменти за работа, но не винаги разбират рисковете и следователно може да не винаги знаят как да предприемат подходящи мерки за смекчаването им“, каза генералният секретар на ECSO Луиджи Ребуфи.

„Това е мястото, където публично-частните партньорства като ECSO могат да направят разлика, свързвайки опитни участници, като публични администрации и публични органи, с нови участници като МСП и стартиращи фирми, които са изключително важни в технологичната екосистема и които често са на преден план на иновациите. С нашите български партньори ние от ECSO търсим начини да подкрепим не само МСП, предоставящи кибер решения, но и тези, които се нуждаят от киберзащита“, добави той. Прочетете още Тук