Силата на многослойната сигурност

Не е тайна, че новините за кибератаки и нарушения на сигурността на данните, които причиняват значителни щети, стават все по-чести в областта на киберсигурността. Злонамерените хакери също така непрекъснато предлагат нови заплахи, като например атаки от типа „нулев ден“, които са предназначени да избегнат откриване и да заобиколят традиционните мерки за сигурност. Изключително важно е да се заеме цялостна и глобална позиция по този въпрос, а не да се разчита само на едно ниво на сигурност. По същество стратегията за сигурност на всяка организация трябва да се разглежда като съгласувано цяло с множество слоеве, за да се осигури оптимална защита.

Какво представлява многослойната сигурност?

Подходът на многослойната сигурност се основава на предпоставката, че нито един механизъм за защита не е безотказен. Чрез използването на няколко нива на защита организацията може да се защити от по-широк спектър от заплахи и да сведе до минимум възможността за възникване на единична точка на провал. Този подход включва прилагането на множество мерки за сигурност на различни нива, за да се защитят мрежата, крайните точки, потребителите и данните на организацията от киберзаплахи.

Защо да използваме многопластов подход за сигурност?

Многопластовите стратегии за сигурност са реакция на днешния пейзаж на киберзаплахите. Важно е да се отбележи, че едно ниво на сигурност не е достатъчно за защита на системата. Въпреки това, когато няколко контролни механизма работят заедно, тази комбинация от технологии подобрява цялостната здравина, надеждност и позиция на сигурност на системата и затруднява проникването на киберпрестъпниците. Вместо просто да се изчаква атаките да засегнат крайните точки, многослойната сигурност възприема цялостен поглед върху киберзащитата, като отчита различните вектори, чрез които се разпространява съвременният зловреден софтуер, и признава значението на сигурността на мрежата, крайните точки и идентичността.

Защо да прилагате многопластов подход към киберсигурността?

Когато предприятията внедряват многопластова стратегия за сигурност, те се стремят да приложат няколко слоя за сигурност в най-слабите точки на компанията, които са сигурността в периметъра, мрежата, крайните точки, приложенията и потребителите. От фишинг атаки и рансъмуер до пробиви в данните и вътрешни заплахи – всеки тип кибератака се нуждае от индивидуална стратегия за защита. Като прилагат разнообразни мерки за сигурност за борба с всяка конкретна заплаха, компаниите от всякакъв размер могат да се насладят на следните предимства на многопластовия подход:

  • Цялостна защита от заплахи: многопластовият подход осигурява пълно покритие чрез прилагане на различни механизми за контрол на сигурността за справяне с всеки тип заплаха.
  • Сила срещу напреднали заплахи: ако един слой е пробит, другите слоеве продължават да осигуряват защита, като дават на екипа ви време да идентифицира, изолира и реагира на заплахата.
  • Адаптивност към променящи се заплахи: многослойната стратегия позволява на ИТ екипите да бъдат гъвкави и адаптивни, като включват нови контроли за сигурност в зависимост от развитието на заплахите и появата на нови технологии.

3 ключови елемента на многопластовия подход към киберсигурността

1- Мрежова сигурност
Това е първият защитен слой и включва мерки за защита на целостта и използваемостта на мрежата и данните. Тя обхваща както хардуерни, така и софтуерни технологии, като защитни стени, системи за откриване и предотвратяване на прониквания (IDS/IPS) и виртуални частни мрежи (VPN). Защитните стени могат да бъдат настроени така, че да блокират неоторизиран достъп до мрежата и да предпазват от злонамерен трафик, докато IDS/IPS могат да идентифицират и спират подозрителни дейности. VPN мрежите, от друга страна, създават защитен тунел между устройствата и интернет, като по този начин затрудняват киберпрестъпниците да прихванат вашите данни.

2 – Сигурност на крайните точки
Тя помага да се защитят настолните компютри, лаптопите, сървърите и мобилните устройства от кибернетични противници и развиващи се атаки. Киберпрестъпниците се фокусират върху крайните точки, тъй като те са основната врата към данните на компанията и често са податливи на пробиви. Крайните точки не са защитени от мрежовата сигурност и разчитат на отделни лица да прилагат мерки за сигурност, което ги прави податливи на човешки грешки. Мерките за сигурност на крайните точки включват антивирусни възможности, технологии за откриване и реагиране на крайни точки (EDR) и управление на кръпките. Антивирусният софтуер може да открива и премахва зловреден софтуер от крайните точки, а решенията EDR могат да откриват и реагират на усъвършенствани заплахи в реално време.

3 – Сигурност на идентичността
Тя защитава всички видове потребители в организацията, за да открива и предотвратява атаки, базирани на достъп или пълномощия, особено когато злонамерените хакери избягват други мерки за сигурност. Защитата на идентичността е от решаващо значение в ситуации, в които хакерите са в състояние да заобиколят мерките за сигурност на крайните точки, което може да доведе до компрометиране на акаунти. Това включва акаунти, принадлежащи на ИТ администратори, отдалечени служители, доставчици от трети страни и дори клиенти, които могат да служат като потенциални входни точки за кибератаки. Внедряването на методи за многофакторна автентикация (MFA), протоколи за контрол на достъпа и възможности за управление на пълномощията може да предпази от широк спектър от киберзаплахи, като например атаки с цел получаване на откуп и атаки по веригата за доставки.

 

Разберете риска, за да изградите слоевете за сигурност

Чрез прилагане на мерки за сигурност в няколко слоя на ИТ инфраструктурата си организациите могат да осигурят припокриващи се слоеве на защита, които помагат да се предотврати проникването на киберзаплахи в мрежата и кражбата или компрометирането на чувствителни данни. Макар че първоначалната инвестиция може да изглежда значителна, потенциалните разходи при нарушаване на сигурността на данните или значителен престой могат да надхвърлят многократно първоначалните разходи.

С помощта на многопластова стратегия организации като вашата могат по-добре да се защитят от заплахи, да сведат до минимум риска и да подсигурят активите си в условията на постоянно променящия се пейзаж на киберзаплахите.

 

Източник: watchguard.com