СЕМИНАРЪТ „TRUE NORTH ПОДХОД ЗА УСПЕХ В ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И КИБЕРСИГУРНОСТТА“ ДАВА НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ

Семинарът „True North подход за успех в дигитализацията и киберсигурността“, част от проектa „CYBER4All STAR“ по програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия събра на едно място учени, водещи експерти в областта на цифровизацията, частния и публичен сектор у нас в лицето на Министерството на електронното управление и Института по публична администрация.

Събитието беше организирано от Европейски цифров иновационен хъб Тракия (ЕЦИХ Тракия) в партньорство със Съюза за стопанска инициатива (ССИ) – координатор на проекта, Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), Българска асоциация по киберсигурност (БАК), Община Пловдив и Търговско-промишлена камара – Пловдив, семинарът представи „True North“ стратегията на домакините за постигане на успех в дигитализацията и киберсигурността на национално и международно ниво.

В рамките на семинара бяха обмени на знания и практики в областта на киберсигурността и дигитализацията, в т.ч. по линия на Националния координационен център – България (NCC BG), част от Европейската мрежа от национални координационни центрове по киберсигурност. Бе представен и най-новият доклад на ИПА, разработен с участието на експерти на Хъб Тракия, в който се анализират предизвикателствата пред българската администрация в прилагането на новата европейска политика за киберсигурност. Изследването, което служи като основа за разработването на мерки за успешна интеграция на България в европейската система за киберсигурност, поставя акцент върху важността на обучението в областта на киберсигурността и насърчаването на трансгранично сътрудничество в ЕС за ефективно справяне с киберзаплахи.

Семинарът представи обширна програма, включваща панелни обсъждания и нетуъркинг сесии, които насърчиха активното взаимодействие и споделяне на опит между участниците от публичния, частен и академичен сектор от региона и страната. Сред иноваторите на местно ниво, които се включиха в работната програма на семинара, бяха ръководителите на European Enterprise Network за Пловдив и региона, Офиса за технологичен трансфер на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, местния клон на Федерацията на научно-техническите съюзи, експерти от ИТ общността на гр. Хисаря, Фокус-точка „Пловдив“ по проект на Министерството на труда и социалната политика в подкрепа на социалните предприятия, и други.

Чрез това поредно партньорско събитие, организирано в сърцето на Южен Централен Регион, проектът „CYBER4All STAR“, представляващ стратегическа за страната инвестиция по линия на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, се утвърди като важна платформа за развитие и иновации в областта на киберсигурността и дигитализацията, събирайки водещи експерти и организации от различни сектори и институции.