На 1 септември започна да функционира нов отдел „Киберпрестъпления“

Със заповед на главния прокурор на Република България в Националната следствена служба (НСлС) е утвърдена нова структура, която започна да функционира на 1 септември 2022 г. Създаде се нов отдел за разследване на киберпрестъпления, съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

Отделът ще осъществява дейност основно по досъдебни производства и молби за правна помощ с особена фактическа и правна сложност за редица престъпления, извършени в интернет пространството, чрез информационна или съобщителна техника или по друг начин. Новата структура е утвърдена по предложение на директора на НСлС и заместник на главния прокурор Борислав Сарафов.

Целта е да се подобри организацията на работа с оглед наблюдаващата се през последните години тенденция за нарастване на възложените на следователи от НСлС досъдебни производства и молби за правна помощ, свързани с извършени в киберпространството престъпления.