Ново ръководство за МСП, основано на стандарт ISO/ICE 27002: Основен контрол за МСП за защита на неприкосновеността на личния живот и данните на потребителя и гарантиране на съответствието с GDPR

Кибератаките продължават да се покачват с все повече нарушения на данните и осакатяване на провалите в киберсигурността. И все пак мерките за опазване на нечии цифрови активи стават все по-сложни и скъпи, за да могат МСП да изпълняват.

За да се справи със ситуацията, DIGITAL SME разработи Ръководството за МСП на SBS относно контрола на информационната сигурност, за да помогне на МСП да достигнат същественото ниво на защита, чрез прилагането на стандартите за Киберсигурност.

От 114-те контрола, представени в стандарта ISO/ICE 27002, ръководството представя 16 съществени контрола, които МСП трябва да приложат, за да осигурят адекватна защита на своите цифрови активи. 

Контролите обхващат четири основни категории:

  • Личен
  • Организационни
  • Частично организационно/техническо
  • Технически (Свързани с ИКТ)

Повече за ръководството прочетете ТУК