На 48 място се нарежда България в световната класация за дигитална конкурентоспособност

За втора поредна година Българската търговско-промишлена палата е официален партньор на Института за развитие на мениджмънта (IMD) – Швейцария в проучването за Световната дигитална конкурентоспособност.

Тазгодишните резултати показват подобрение в класирането на България, която се изкачва до 48-мо място от 63 страни, в сравнение с изминалата година, когато страната е била на 52-ро място от 64 държави. При България се наблюдава умерен ръст в показателите по два от основните критерии, а именно знанията и бъдещата готовност, а бизнес гъвкавостта, IT интеграцията и нагласите към приспособяване демонстрират най-положителните тенденции. Като най-силни страни на България в областта на дигиталната конкурентоспособност са посочени следните области: концентрацията на жени в изследователския сектор (11/63), предоставени високотехнологични патенти (13/63), липсата на страх у предприемачите от провал (06/63) и защитата на личните данни от закона (20/63).

Методологията на Световната класация за дигитална конкурентоспособност включва наблюдение и сравнение по три основни фактора: технологии, бъдеща готовност и знания, разделени на общо 52 критерия, позволяващи да бъде оценен всеки един аспект на процеса по откриване, разбиране, внедряване и развитие на цифровите технологии в страните-участнички в класацията.