Министър Георги Тодоров постави началото на Консултативен съвет на ИКТ общността, в който участва Българска асоциация по Киберсигурност

„Министерство на електронното управление инициира и създаде Консултативен съвет (КС) на ИКТ общността, като се ангажира да бъде активна страна в работата на Съвета. Ще имате възможност да чуете нашата визия за развитието на сектора, ще обменяме идеи и предложения, за да можем като администрация да отговорим максимално на вашите очаквания“. С тези думи, министърът на електронното управление Георги Тодоров се обърна към представителите на браншови организации при откриването на първата среща на КС в Министерство на електронното управление. „Очакваме от вас да ни подпомагате с натрупания опит и знания, там, където се чувствате най-подготвени и компетентни“, допълни още той. Министър Тодоров пожела работата на Съвета да бъде ползотворна и за двете страни и подчерта, че ИКТ секторът е достатъчно гъвкав и иновативен и тегли цялата икономика и държава напред. 

Заместник-министър Благовест Кирилов акцентира на доброто взаимодействие между МЕУ и ИКТ общността и подчерта, че това е моделът, който е работещ. „Министерството започна с редица инициативи в Кибер месеца през октомври и продължи с инициативи на Кибер общността в началото на тази година, които събраха на едно място бизнеса, държавата и научните среди“, каза заместник-министърът. Той изтъкна, че министерството ще търси ефективния начин на комуникация и взаимодействие с всички заинтересовани страни, за да има обратната връзка от браншовите организации във всички направления на цифровата трансформация. 

По време на срещата, представители на бизнеса изразиха своите притеснения за липсата на синегрия по отношения на ИКТ сектора у нас, което отрежда на България едно от последните места в Европа по дигитализация на електронните услуги. Те предложиха да бъде създадено единно звено, координиращо политиките в тази област. Изложена бе и инициативата на част от Кибер общността – „Попитайте Министерство на електронното управление“, която е част от дискусиите в комуникационния “Discord” канал на Кибер клуба. Присъстващите се обединиха около идеята, Консултативният съвет да е устойчив, решенията да водят до реални резултати, което ще бъде в интерес на държавата и обществото.

Представители от тридесет и една организации на бизнеса, академичната общност и неправителствени организации се включват в работата на Консултативния съвет, с експертиза при подготовка на политики и регулации в различни тематични ресори. Форматът на Съвета остава отворен и за други браншови организации.