КАЛЕНДАР НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА ESCO ЯНУАРИ 2022

Този календар ще включва различна тема всеки месец за разпространение информираност за ключовите аспекти на киберсигурността и представяне на ECSO Членове и решения и услуги на общността за киберсигурност. Месечните теми за 2022 г. са планирани, както следва:

Януари – Сертификация за киберсигурност

Февруари – Интернет на нещата

Март – Разнообразието между половете в кибернетичното пространство

Април – Изкуствен интелект

Май – Cyber ​​диапазони и услуги с активиран обхват

Юни – Киберсигурност за вертикалите

Юли – Социално инженерство

Август – Поверителност и сигурност на данните

Септември – Организационна устойчивост

Октомври – Кибер хигиена и готовност

Ноември – облачни изчисления

Декември – Управление на заплахи и уязвимости