Какво е нарушение на сигурността на данните и как да го предотвратите?

Вероятно сте чували за масови нарушения на сигурността на данните в компании и сте си мислили: „Как се е случило това?“ или „Ами ако бях засегнат?“ Нарушаването на сигурността на данните може да бъде страшно, тъй като това е вид нарушение на сигурността, при което поверителни данни са изложени на риск или са откраднати без разрешение. Те могат да имат и сериозни последици като измами с платежни карти или дори кражба на самоличност.

Ето един по-задълбочен поглед върху това как нарушенията на сигурността на данните могат да ви засегнат, как се случват и как да ги предотвратите.

Какво представлява нарушението на сигурността на данните?

Нарушаването на сигурността на данните е инцидент, при който частна, поверителна или чувствителна информация е разкрита или открадната от някого без разрешение. Те се случват по различни причини – от човешка грешка до злонамерени атаки, а последиците могат да бъдат значителни. Всеки е изложен на риск от нарушаване на сигурността на данните, особено ако профилите му не са защитени.

Нарушенията на сигурността на данните могат да доведат до:

 • Кражба на  данни
 • Кражба на самоличност
 • Компрометирани активи
 • Измама с платежни карти
 • Достъп на трети страни до вашите сметки

Фази на нарушение на сигурността на данните

За разлика от въображението ви, злонамереното нарушаване на сигурността на данните не прилича толкова на човек, облечен в черно, който се промъква в сграда с флаш памет, а повече на хора, които на отдалечено място кроят планове как да проникнат в базата данни.

Не всяко нарушение на сигурността на данните обаче е злонамерено. Някои от тях са резултат от човешка грешка или небрежност, но на това ще се спрем по-подробно в следващия раздел. Ето трите етапа на умишленото нарушаване на сигурността на данните.

1. Проучване

В самото начало на нарушението на сигурността на данните нападателят избира цел, обикновено компания или организация с достъп до лични данни, и проучва как може да проникне в базата данни на целта си. Нападателят събира информация като данни за служителите, финансови документи и бюджети за сигурност. Той също така търси уязвимости като слаби пароли, остарял софтуер или незащитени мрежови връзки.

2. Атака

Вземайки наученото от проучването си, нападателят вече може да атакува системата с данни. Ето някои често срещани начини, по които нападателите получават достъп до фирмени системи или мрежи:

 • Откраднати идентификационни данни: Компрометирани потребителски имена и пароли могат да бъдат събрани чрез тъмната мрежа, фишинг, атаки с груба сила или дори физическа кражба на устройства, за да се представят за легитимни потребители и да получат достъп до системите.
 • Фишинг имейли: Атакуващите използват и лична информация от проучванията си, като например длъжностни наименования или имена на колеги, за да подмамят целите си да предоставят идентификационни данни или да кликнат върху злонамерена връзка, която изтегля зловреден софтуер на компютъра им.
 • Зловреден софтуер: Хакерите използват зловреден софтуер, за да заразят тайно и да поемат контрола над компютъра или мрежата на жертвата, за да откраднат данни.
 • Използване на уязвимости: Нападателят използва всички уязвимости като слаби пароли, неправилни конфигурации или неподправени системи, открити в компютърната система на компанията, за да получи достъп.
 • Атаки за отказ на услуга (DoS): Тази атака претоварва уебсайта с прекомерен фалшив трафик, докато той стане недостъпен за реалните потребители. Тя отвлича вниманието от други слабости в сигурността, за да могат нападателите да извършат пробив в данните.

3. Извличане на данни

След като нападателите получат достъп до системата или мрежата на целта, те могат да открият и извлекат ценни или чувствителни данни, включително лична информация, финансови записи или всякакви други данни, които могат да бъдат продадени в тъмната мрежа. След това извлечените данни се копират или прехвърлят на собствените сървъри на нападателите, където те могат да ги контролират и използват. Често компанията няма да разбере, че данните ѝ са били откраднати, докато трета страна, като например правоприлагащите органи, доставчиците на услуги или клиентите, не съобщят за нарушението.

Как се случват нарушенията на сигурността на данните

Нарушаването на сигурността на данните може да бъде вид киберпрестъпление, ако е извършено злонамерено, но може да бъде и неволна грешка от страна на лице с оторизиран достъп до данните. Ето кои са причините за нарушенията на сигурността на данните:

 • Злонамерени вътрешни лица: Хората с достъп до базата данни умишлено злоупотребяват с правата си за достъп, за да откраднат или изнесат чувствителна информация.
 • Злонамерени външни лица: Някой извън организацията атакува базата данни чрез фишинг, злонамерен софтуер, атаки за уязвимост или атаки за отказ на услуга (DoS).
 • Случайни вътрешни лица: Лица с оторизиран достъп до данни случайно излагат данни поради грешки или липса на мерки за сигурност. Технически това се класифицира като изтичане на данни, тъй като е вътрешна грешка; въпреки това то има същите последици за засегнатите лица и компанията все още може да бъде изправена пред правни последствия.

Основни нарушения на сигурността на данните и техните последици

За съжаление, нарушенията на сигурността на данните се случват редовно и всяка компания, която няма подходящи мерки за сигурност, е изложена на риск. Вижте тези наскоро докладвани нарушения на сигурността на данните и техните последици:

 • T-Mobile: През 2023 г. T-Mobile става жертва на две нарушения на сигурността на данните. Първото нарушение на сигурността на данните засегна над 37 милиона души, а второто – над 800 души. Компрометирана е лична информация, включително имена, данни за контакт, ПИН кодове на акаунти, номера на социални осигуровки, рождени дати и държавни удостоверения.
 • ChatGPT: През март 2023 г. уязвимост в библиотеката с отворен код на ChatGPT причини нарушение на сигурността на данните. Нарушението изложи на риск имената, адресите за плащане, имейл адресите, датите на изтичане на валидността на кредитните карти и последните четири цифри от номерата на кредитните карти на 1,2% от абонатите на ChatGPT Plus в продължение на девет часа.
 • Roblox: През юли 2023 г. бяха нарушени лични данни на почти 4000 участници в конференцията за разработчици на Roblox, включително физически адреси, имена, имейл адреси, дати на раждане и телефонни номера.

Предотвратяване на нарушения на данните

Компаниите, които разполагат с вашите лични данни, носят отговорност за тяхното опазване и вие все още може да станете жертва на нарушение на сигурността на данните, дори и да спазвате най-добрите практики за сигурност на данните. С тези съвети обаче можете да затрудните нападателите да използват вашите устройства или пароли, за да получат достъп до бази данни:

 • Актуализирайте софтуера: Редовното актуализиране на софтуера ви гарантира, че разполагате с най-новите пачове за сигурност и отстранява потенциални уязвимости, от които нападателите биха могли да се възползват, така че да избегнете хакване.
 • Криптиране на данни: Криптирането превръща данните ви в нечетим код, така че нападателите да имат по-труден достъп до вашата информация или да я разберат. Някои начини за криптиране на данните включват мениджъри на пароли, софтуер за криптиране на файлове или съхранение в облак.
 • Актуализирайте устройствата: Актуализирането на устройствата ви гарантира, че разполагате с най-новите функции за сигурност и защита срещу известни уязвимости. Невинаги се нуждаете от най-новия модел, но трябва да обновите, когато производителят вече не поддържа текущия ви софтуер.
 • Използвайте силни пароли: Силните, уникални пароли за всеки акаунт затрудняват нападателите да отгатнат или разбият данните ви. Паролите трябва да съдържат поне осем знака (но колкото по-дълги, толкова по-добре) и да са комбинация от цифри, символи и малки и големи букви.
 • Въведете многофакторно удостоверяване: За влизане в акаунтите ви с многофакторно удостоверяване се изисква допълнителна стъпка за проверка, като например уникален код, изпратен на телефона ви, което затруднява достъпа на нападателите до акаунта ви, дори ако разполагат с паролата ви.

Нарушенията на сигурността на данните могат да имат сериозни последици. Следвайте най-добрите практики за сигурност и използвайте антивирусния софтуер на Panda Security, за да защитите допълнително акаунтите си.

Източник: Panda Media Center