Как да укрепим киберсигурността в логистичните компании

Търсенето на логистични услуги рязко нарасна през последните години, особено в резултат на бума на електронната търговия. Цифровизацията на сектора е движещ фактор за развитието на веригата за доставки, тъй като прави обработката на данни по-ефективна, а доставките – по-бързи.

Растежът на сектора, масата обработени данни за компании и потребители и децентрализацията, присъща на веригата, означават, че тези услуги са се превърнали в обект на интерес за киберпрестъпниците. Тази нарастваща заплаха е подчертана в доклад на Gartner, в който се твърди, че занапред 60% от логистичните компании ще използват риска за киберсигурността като съществен определящ фактор при извършването на транзакции с трети страни.

Ето защо компаниите, предоставящи услуги по веригата на доставки, трябва да вземат предвид необходимостта от система за киберсигурност, която да защитава бизнеса им от атаки, особено на дати като Черния петък или Киберпонеделника, когато има пиково търсене.

4 основни начина за укрепване на киберсигурността на логистичните компании

Въпреки че има много начини за подобряване на киберсигурността на компаниите от веригата за доставки, ето четири ключови аспекта, които ще ви помогнат да защитите данните си:

Обучение на служителите:

Един от основните проблеми, с които се сблъскват логистичните оператори при създаването на система за киберсигурност, е децентрализацията. Веригата на доставките се състои от различни агенти – от логистичния склад до доставчика, който предава пакета, като всички те са податливи на кибератаки. Това означава, че организациите трябва да създадат протокол, който да е достъпен за всяко звено по веригата, и след това да осигурят повсеместно съответствие.

Сключете киберзастраховка:

Веригата за доставки обработва големи количества данни на трети страни – от банкови сметки до адреси. Това увеличава въздействието, ако компанията стане жертва на атака. Сключването на киберзастраховка, която да помогне за намаляване на щетите вътре в компанията, както и на външните страни, подпомага възстановяването в случай на кибератака.

Разчитайте на външен партньор:

Понякога може да е трудно да се намери най-добрият начин за създаване на инфраструктура за киберсигурност. Освен това последиците от атака могат да се засилят, ако изберете погрешно решение или ако то бъде внедрено неправилно. Наемането на услугите на MSP, специализиран в областта на киберсигурността, може да бъде полезно решение, което да ви помогне да създадете правилната инфраструктура.

Единна мрежа за киберсигурност:

Като се има предвид децентрализацията на логистичните услуги, компаниите трябва да изберат мрежа за киберсигурност, която обединява защитата на всички терминали във веригата за доставки. По този начин се избягват потенциални пробиви в сигурността, които биха могли да компрометират различни нива или устройства. Единният протокол, който осигурява допълнително ниво на защита за всички крайни точки и съхранявани данни, предпазва ефективно от всякакви кибератаки.

През последните години логистиката се превърна в ключов сектор за обществото и в двигател на икономическия растеж. За да се насърчи нейното продължаващо развитие, дистрибуторските и куриерските услуги трябва да изберат консолидиран модел за киберсигурност, управляван от специализирани професионалисти, който да помогне за предотвратяване на атаки и защита на бизнеса им.

Home

 

Източник: antivirus.bg