ECSO участва в дискусии с Обсерваторията на ЕИСК за цифровия преход и единния пазар

На 16 февруари ECSO участва в дебата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно Европейската стратегия за данни и потребителите в ерата на киберсигурността, като сподели своите знания относно образованието, обучението и осведомеността в областта на киберсигурността, свързани с потенциалните кибер заплахи, които Европейските граждани са изправени днес в онлайн средата. Със своята работна група за образование, обучение, осведоменост, кибер обхвати, ECSO има за цел да допринесе за способност за киберсигурност и усилия за изграждане на капацитет за киберустойчива цифрова Европа от следващо поколение чрез повишено образование, професионално обучение, развитие на умения, както и действия относно повишаване на осведомеността, изграждане на експертен опит и приобщаване на половете.

Като една от целите си е да обедини европейската общност за киберсигурност, ECSO предостави ценен принос от по-голямата общност за киберсигурност на членовете на ЕИСК и други заинтересовани страни, работещи в областта на киберсигурността и защитата на потребителите.

„Споделянето на резултатите от нашата работа и сравняването им с други заинтересовани страни на европейско ниво ни показа, че се движим в правилната посока“, каза Нина Олесен, ръководител на сектор за приложения за киберсигурност и човешки фактори на ECSO.

„Наличието на информирано гражданско общество и образоването на гражданите и потребителите е от решаващо значение, ако искаме наистина да се възползваме от днешния бърз технологичен напредък. Ето защо в ECSO работата ни поставя акцент и върху дейности, които образоват и повишават осведомеността в гражданското общество по темите на киберсигурността”, добави тя.

 

Прочетете цялата публикация ТУК