ECSO се разширява и приветства нови членове

Този месец ECSO с удоволствие приветства новите членове на семейството за киберсигурност:

– Adara VeturesPartners III sarl

– eShard – IKTHM-SeKV

– Търговско-промишлена палата на Словения, Асоциация за информатика и телекомуникации, ИКТ хоризонтална мрежа

– Vaultree Limited Четирима нови нови членове се присъединиха към ECSO през септември.

Радваме се да приветстваме тези нови осем членове в нашата растяща европейска общност за киберсигурност и сме готови да им предоставим видимостта и възможностите за работа в мрежа, от които се нуждаят, за да разширят бизнеса си!