ECSO приветства новите членове в Борда на директорите