ECSO избира своя нов председател

На 27 октомври 2021 г. Съветът на директорите на ECSO постави друг важен етап в живота на Европейската организация за киберсигурност, като избра нейния нов председател. Главният изпълнителен директор на Secunet Аксел Дайнингер беше избран с мнозинството от гласовете за нов председател на ECSO, за да продължи работата, извършена от бившия председател Филип Вание.

„За мен е удоволствие да служим като председател на ECSO“, каза г-н Дайнингер.

„Очаквам с нетърпение сътрудничеството с борда и членовете на ECSO за укрепване на нашата позиция на европейско ниво и за изпълнение на стратегията на ECSO, насочена към обединяване на Европейската обществена и частна общност за киберсигурност, подкрепа на нуждите на членството и продължаване на сътрудничеството с европейските институции и публични органи“, заключи той.

„След като председателствах ECSO от 2016 г., вярвам, че е важно на този решаващ етап в много интензивния международен контекст на киберсигурност новият председател да поеме водещата роля. Радвам се, че бордът избра Аксел Дайнингер да изпълнява работата на ECSO“, каза бившият председател на ECSO Филип Вание.

Тъй като секторът на киберсигурността е бързо развиваща се среда, ECSO се стреми да предвиди тенденциите и да бъде в крак с новите технологии и политики. Следователно изборът на нов председател на организацията представлява важна стъпка в стратегията на ECSO за обединяване, свързване и подкрепа на европейската екосистема за киберсигурност.