ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Председателят на УС Светлин Илиев участва в дискусионна кръгла маса на тема: Академични партньорства в сферата на националната сигурност. Събитието се провежда в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ на 12-13 май 2022г. 

Дискусионни теми:

12 май – Актуални проблеми в академичните партньорства в обучението по национална сигурност
13 май – Колективните и националните политики за сигурност и отбрана в контекста на съвременната среда за сигурност