ECSO създаде CISO клуб в Европа: БАК контактна точка за България 

Всички желаещи да заявят членство в клуба, моля да се обърнат към секретариат на БАК.

Контакти: office@cybersecbg.org