БАКС участва в румънско-българската конференция за технологии „B-DIGITAL“

По време на румънско-българската конференция „B-DIGITAL“, която се проведе на 26 септември в Плоещ, Румъния, БАК представи част от изследване в областта на киберсигурността за малкия и среден бизнес. Представители на асоциацията, участващи във форума предявиха амбиции да наложат активен обмен на информация с останлалите държави за изготвянето на методология, която да покрива всички рискове в съвременната дигитална среда.