БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ С НОВО РЪКОВОДСТВО

С решение на общото събрание на БАК за нов управителен съвет бяха избрани:
 
СВЕТЛИН ИЛИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
 
АТАНАС ТЕМЕЛКОВ – ЧЛЕН НА УС 
 
КИРИЛ ГРИГОРОВ – ЧЛЕН НА УС 
 
ЛЮБОМИР ТУЛЕВ – ЧЛЕН НА УС 
 
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – ЧЛЕН НА УС