Атанас Темелков член на УС на БАК: България тотално изостава с дигиталните технологии

 
Председателят на КС на Съюза за стопанска инициатива и член на УС на Българска асоциация по киберсигурност – Атанас Темелков заяви пред \“ДИВИДЕНТ\“, че на първо място най-важният въпрос е свързан с менталната ни трансформация към това, което създават технологиите.
Дигитална трансформация у нас е в режим – бързай бавно. От години България заема последно или предпоследно място в Европейския съюз по внедряване на цифровите технологии, както в икономиката, така и в обществото. Темата коментираме с Атанас Темелков, председател на контролния съвет на Съюза за стопанска инициатива, член на УС на Българска асоциация по киберсигурност и бивш председател на Държавна агенция \“Електронно управление\“. 
 

Атанас Темелков подчерта, че България се намира в кризисна ситуация по изоставане на ниво дигитализация. По думите му обществото трябва да разбере, че ако не се внедрят новите технологии и не се осъществи цифровата трансформация, страната ни ще се превърне в изолиран остров. \“Тогава няма да имаме възможност да комуникираме с нашите партньори\“, подчерта той. 

Председателят на КС на Съюза за стопанска инициатива отбеляза, че до момента са съществували не един и два органа, които да координират осъществяването на дигиталната трансформация на икономиката в различни ведомства, но съществен смисъл от тях не е имало. 

\“Големият проблем е в това, че този тип политика е хоризонтална, което означава, че отговорностите по бързото развитие и внедряване на тези технологии се разпределя между различни ведомства, които за съжаление не могат да работят в синхрон\“, каза той. 

От години се говори за Индустрия 4.0. Къде сме ние и не трябва ли да се създаде ясна регулация? 

\“Това е една от важните теми свързани с дигиталната трансформация. На практика сега в България има една концепция, която съществува от 2018 година, след което е създадена стратегия, която не е приета и не е утвърдена. Не искам да кажа, че написването на стратегия ще реши проблема, но без основополагащ политически документ няма как да се случат нещата\“, каза Темелков. 

Той отбеляза, че по този повод от ССИ по време на срещата със служебния министър на икономиката са заявили, че е необходимо да се създаде работна група, която да разгледа ситуацията с напредъка по Индустрия 4.0.

\“Сега е може би моментът, в който западните общества започват да работят и по Индустрия 5.0. Ние трябва да се опитаме този недостатък да го превърнем в предимство. Разликата между двете индустрии е свързана с това, че в Индустрия 5.0 задължително са вписани условията за Зелен преход. Ние в момента имаме достатъчно финансови средства по Плана за възстановяване и оперативните програми, при които, ако се получи тази симбиоза по проектите свързани с дигитализация и проектите свързани със Зеления преход бихме могли да постигнем един резултат – нека така да го наречем Индустрия 4 +\“, смята той. 

Темелков изтъкна, че предстои доста работа в тази посока, защото страната ни много изостава.

В малките и средни предприятия едва около 8% използват цифрови технологии или обработка в облак.

Под 1% са тези, които използват изкуствен интелект. Това ни изпраща на последно място в класацията по проникване на цифровите технологии в индустрията. Не искам да се спирам на това колко предприятия имат електронни магазини, колко граждани използват тази услуга, изтъкна той. 

Според него в държавната администрация трябва да се намерят хора, които могат да доведат до реинженеринг на тези процеси. И хора, които могат да ги опишат като задание и да бъдат възложени за изпълнение на бизнеса.