Тема на месеца: Заплаха и управление на уязвимостите

Уважаеми дами и господа, Представяме на Вашето внимание Кибер календар, който има за цел повишаване на осведомеността за важни аспекти от киберсигурността.