Мисия

Сигурност

Повишаване на отговорността на операторите на мрежи и информационните системи

Обучение

Инициатива за достъпност и широко познание на киберсигурността и кибер проблемите и тяхното разрешаване чрез обучения и образование

Превенция

Разработка на политики, механизми и технически решения в организациите, които да осигурят сигурност на потребителите и бизнеса в условията на динамична среда