Европейско образование и професионално обучение по киберсигурност: минимална референтна учебна програма SWG 5.2 I Образование и професионално обучение

Европейско образование и професионално обучение по киберсигурност: учебни програми за минимални референтни модели Европейска организация за киберсигурност (ECSO) Резюме Предистория: Налице е