Членство

В Българската асоциация по киберсигурност вярваме, че устойчивата дигитализация на българското общество и бизнес е постоянен процес, в който участват всички заинтересовани страни – производители и доставчици на продукти и услуги, държавните институции, академичните организации, както и потребителите на киберсигурност. 

Нашата мисия е да бъдем референтно място по въпросите на киберсигурността.

Ние можем да Ви бъдем полезни с:

  • Мрежа от контакти в България и Европа; 
  • Партньори и проекти, финансирани по Хоризонт Европа и Цифрова Европа;
  • Достъп до финансиране на европейско и национално ниво;
  • Директна връзка с изследователските центрове, занимаващи се с въпросите на киберсигурността;
  • Участие в събития на БАКС или нейните партньори;
  • Преференциални условия за лейбълът „Киберсигурност, произведена в Европа“;
  • Бъдете лидери в сферата и участвайте в процесите за вземане на решение;
  • Бъдете информирани чрез нашият специализиран бюлетин за киберсиугрност и устойчива дигитализация;
  • Достъп до таланти и кариерни възможности;
  • Достъп до семинари, обучения и сертификация на преференциални цени;