Членове и комисии

Орен Елимелех

/Почитен член на организацията/

Орен Елимелех е изследовател и експерт по киберсигурност, сътрудник на международния институт по контра-тероризъм ICT в Израел.
Орен Елимелех е експерт по киберсигурност, изследовател и консултант на служби за сигурност и управление, финансови институции, корпорации и различни предприятия. Орен е специализирал в стратегията за управление на киберсигурността, управлението и одита, с богат опит в областта на ИТ теми, като: инфраструктура, комуникация, системи, виртуализация, облачни изчисления и най-вече компютърна криминалистика.
След повече от двадесет години опит в областта на информационните технологии и сигурността, Орен в момента е ръководител по кибер и информационна сигурност в Министерството на транспорта и безопасността на движението в Израел, ръководейки политика в областта на кибер регулирането. Освен това е водещ съветник по кибер и информационна сигурност в Bank of Jerusalem и множество компании.
Като образован професионалист, Орен е водещ преподавател в различни професионални колежи, училища и университети – Технион: Израелски технологичен институт, ICT-IDC: Международен институт за борба с тероризма към IDC, Отворен университет, военни органи, органи с ниско правоприлагане и др. правителствени институти, ISACA Израел, See-Security и други.