Управителен съвет на БАК

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ”

за провеждане на Общо събрание

 

Дата за провеждане на Общото събрание:  30.03.2021 г. (понеделник).

Точен час за провеждане на Общото събрание – 17,00 часа.

Място за провеждане на Общото събрание – гр. София, бул. „Черни връх” № 51д, ет.4, офис 11, заседателна зала.

Дневен ред за провеждане на редовното ОС на „Българска асоциация по киберсигурност”:

Точка 1. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружение „Българска асоциация по киберсигурност”

Точка 2. Освобождаване на Члена на Упавителния съвет на Асоциацията

Точка 3. Избор на нов Председател на Управителния съвет и на сдружението

Точка 4. Избор на нов член на Управителния съвет на Асоциацията

Точка 5. Разглеждане и приемане на изменения в Устава на Асоциацията