КАЛЕНДАР НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА ESCO ЯНУАРИ 2022

КАЛЕНДАР НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА ESCO ЯНУАРИ 2022

Този календар ще включва различна тема всеки месец за разпространение информираност за ключовите аспекти на киберсигурността и представяне на ECSO Членове и решения и услуги на общността за киберсигурност. Месечните теми за 2022 г. са планирани, както следва:

Януари – Сертификация за киберсигурност

Февруари – Интернет на нещата

Март – Разнообразието между половете в кибернетичното пространство

Април – Изкуствен интелект

Май – Cyber ​​диапазони и услуги с активиран обхват

Юни – Киберсигурност за вертикалите

Юли – Социално инженерство

Август – Поверителност и сигурност на данните

Септември – Организационна устойчивост

Октомври – Кибер хигиена и готовност

Ноември – облачни изчисления

Декември – Управление на заплахи и уязвимости