За нашите членове

Нашата мисия е да бъдем катализатор на устойчивата и сигурна цифрова трансформация в българското общество.

За да я изпълним ние се стремим да бъдем притегателен център за всички заинтересовани страни в сферата на киберсигурността – бизнес, академични институции, публични органи и потребители на киберсигурност.

Нашите услуги са насочени към широк набор от потребители и се фокусират върху:

·        Нови бизнес възможности;

·        Разширяване на контактната Ви мрежа в България и Европа;

·        Участия в иновационни и научно-изследователски проекти;

·        Нови кариерни възможности /да наемам или да бъда нает/;

·        Организиране, участия или водене на обучения;

·        Инструменти за финансиране на Вашата компания/идея;

·        Предоставяне на актуалните новини от киберсигурността;

·        Сертификация на Вашите продукти и услуги;

·        Участие в процеса по изготвяне на национални политики за киберсигурност и дигитализация